Okazja!

taniec-slub-male

Przekaż 1%

konto-bankowe

1. Zapisanie się na naukę tańca jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią poniższego regulaminu oraz jego akceptacją.

2. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc. Jako rezerwację miejsca na zajęciach rozumie się zapisanie się na zajęcia i zapłacenie za nie.

3. Zajęcia można opłacić dokonując wpłaty na moje konto bankowe: 17105014901000009139824180 ING Bank Śląski, bądź bezpośrednio z prowadzącym zajęcia z (instruktorem).

4. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wpłacić kwotę za dwa miesiące z góry od dnia zaczęcia 1-wszych zajęć.

5. Klient na prośbę może otrzymać potwierdzenie wpłaty.

6. Za nieobecności na zajęciach są zwracane koszta i odliczane na podstawie: 

 • jeżeli instruktor nie wstawi się na zajęciach jeżeli obecność kursanta w miesiącu będzie tylko jedna to zwraca się połowę kosztów 
 • jeżeli obecność kursanta będzie w połowie całego miesiąca to nie zwraca się kosztów 
 • jeżeli kursant wykaże zwolnienie lekarskie to zwracane są każde kosza

7. Opłaty za lekcje (zarówno grupowe jak i indywidualne) należy wnosić zawsze na perwszych spotkaniach w miesiącu przed zajęciami.

8. Przed rozpoczęciem zajęć jest sprawdzana obecność. 

Osoby: 

 • które są pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, 
 • których zachowanie przeszkadza innym uczestnikom podczas zajęć,
 • które nie zastosują się do zakazu palenia w całym obiekcie,mogą zastać poproszone o opuszczenie sali tanecznej.

9. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet) – z przeznaczeniem wyłącznie do lekcji. 

10. Osby, które zamierzają uczestniczyć w zajęciach taneczych muszą złożyć formularz zgoszeniowy i dostarczyć zaświadczenie od lekarza sportowego.

11. Prosimy o punktualność. Czas zajęć rozliczany jest według uzgodnionych wcześniej godzin.

12. Na koniec roku jest ogłaszany konkurs dla najlepszego tancerza w Szkole Tańca CHAINE. Główna wygrana to laptop o wartoścvi 2000 zł lub sponsorowany wyjazd na obóz taneczny na wakację + kwota wyrównująca 2000zł jeżeli nie będzie ona przekroczona.

13. W przypadku nieobecności na zajęciach można odrobić je w innej grupie w terminie nie przekraczającym dany miesiąc. 

14. W przypadku świąt religijnych oraz państwowych zajęcia są odwołane.

15. Przy rezygnacji z usług Szkoły tańca "Chaine":

 • gdy opłata została wpłacona a w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć klient zrezygnował – Szkoła zwraca całoć opłaty,
 • w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie zajęć, po wykorzystaniu jego części – Szkoła nie zwraca wniesionej opłaty,
 • w momęcie rezygnacji trzeba złożyć podanie zawasze do ostatniego dnia miesiąca w innym przypadku koszty za zajęcia będą cały czas liczone i wysyłane pocztą. Czyli rezygnacja musi być udokumentowana.

16. W przypadku nie wykorzystania wszystkich zapłaconych lekcji w terminie Szkoła nie zwraca wniesionej opłaty.

17. Szkoła tańca CHAINE: 

 • może, w wyjątkowych sytuacjach, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego zajęcia lub dokonać jego stałej zmiany,
 • może, w wyjątkowych sytuacjach, odwołać zajęcia lub zmienić ich termin. Zajęcia zostaną odrobione w wyznaczonym terminie z uzgodnieniem z członkami kursu.

18. O zmianach podanych w punkcie 13 – Szkoła poinformuje (osobiście, telefon lub sms) osoby, obecne na zajęciach najpóźniej 1 tydzień wstecz nie później niż 3 dni przed zajęciami.

19. Rzeczy pozostawione w szatni nie są obięte odpowiedzialnością przez prowadzącego.

dyr. firmy Damian Gorazdowski