Okazja!

taniec-slub-male

Przekaż 1%

konto-bankowe

Szkolenia dla nauczycieli objęte są programem, który jest przedstawiony w tym opisie.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć pracę z dziećmi wieku przedszkolnym i szkolnym oraz umiejętnie posługiwać się techniką taneczną.

Tańce nowoczesne i towarzyskie – szkolenie – 15 godz.

Tańce narodowe – szkolenie – 15 godz.

Zajęcia będą miały 15 godzinny wymiar pracy.

Na zajęcia prowadzi się taki system nauczania jak:

 • anatomia człowieka w zarysie ogólnym
 • zarys historii tańca
 • teoria na temat danej dziedziny tańca
 • praktyka taneczna
 • muzyka – rytmika

Osoby, które chcą podjąć szkolenie powinny wybrać odpowiedni typ szkolenia, bo od tego zależeć będzie cały program szkoleniowy.

Przed rozpoczęciem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po kursie uczestnicy wypełniają anonimowe ankiety. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin końcowy. Egzamin będzie zakończony oceną.

Materiały dla nauczycieli np. kaseta wideo, płyta cd., literatura do wykorzystania.

Tańce nowoczesne i towarzyskie – szkolenie – 15 godz.

 • anatomia człowieka, kości, stawy,
 • historia tańca towarzyskiego
 • wykorzystywanie tańca w przedszkolu
 • jak nauczać i w jaki sposób

W szkoleniu 15 godz. tylko 4 techniki tańca (disco,taniec nowoczesny, aerobik, taniec afrykański) 

W szkoleniu 15 godz. (Taniec towarzyski szkol. tańców standardowych i latynoamerykańskich)

Poznajemy tańce standardowe:

 • walc angielski
 • fokstrot
 • quickstep
 • tango
 • walc wiedeński

latynoamerykańskie:

 • rumba
 • samba
 • jive
 • paso doble
 • mambo
 • cha cha cha

Tańce narodowe – szkolenie – 15 godz.

2 godziny – historia pięciu tańców narodowych

2 godziny – anatomia człowieka stawy, kości, ścięgna

11 godzin – próbujemy się ustawiać do tańców opowiadam i pokazuje

 • trzymania
 • chwyty
 • pozycje
 • ukłony
 • co można robić w tańcu a co nie wolno
 • podajemy nazwy w tańcu
 • tańczymy układy
 • układamy choreografie